Bộ lọc tổng Bách Khoa

Với ng nghệ tiên tiến và nguyên vật liệu có khả năng hấp phụ trực tiếp cặn, bùn, rỉ sét, Fe, Mn, kim loại nặng…vv lên đến 5mg/lít, Bộ lọc tổng Bách Khoa cho nước ra đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế về nước sinh hoạt ăn uống và ng xuất ước đạt 1.2 m3/h.

-11%
3,250,000 VNĐ
-24%
3,550,000 VNĐ
-12%
4,250,000 VNĐ
-21%
-17%
9,500,000 VNĐ
-10%
11,500,000 VNĐ